CUỘC THI KPOP

Email In PDF.

                                  >>> Chi tiết hội thi <<< 

                    

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Phòng Văn hóa nghệ thuật - Cung Văn hóa Lao động Tp. HCM
  Điện thoại: (08) 3930 9254  (trong giờ hành chánh)  
 

Quảng cáo